Ania i Dominika

Portrety kobiet osadzonych w więzieniu na Olszynce Grochowskiej w Warszawie.