„Bez różnicy płci. Walka o prawa wyborcze kobiet” – fragmenty

Komiks historyczny do scenariusza Agnieszki Grzybek pokazujący walkę pierwszych polskich feministek o niepodległość Polski, jednakowy dostęp do nauki i prawa wyborcze. Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER, dymki i typografia Karolina Sosnowska.