Coming Out, Szafa Gdańska

Praca stworzona na potrzeby wystawy zbiorowej zorganizowanej przez trójmiejskie środowiska LGBT, której na celu było zebranie archiwaliów dotyczących działalności środowiska na terenie Trójmiasta w latach 1970-2000. Wystawa prezentowała również aktywność artystyczną społeczności LGBT po roku 90- tym. CSW Łaźnia, Gdańsk 2011.

Iza-i-Nowak