Posts Tagged '#nonfiction'

„Na granicy ciszy i dźwięku”

fragment Komiks do tekstu Katarzyny Rodackiej będącego efektem wywiadów przeprowadzonych przez nią z osobami, które są dziećmi głuchych rodziców. Magazyn non / fiction.

„Na granicy ciszy i dźwięku”

fragment Komiks do tekstu Katarzyny Rodackiej będącego efektem wywiadów przeprowadzonych przez nią z osobami, które są dziećmi głuchych rodziców. Magazyn non / fiction.

„On the verge of silence and sound”

fragment A comic book to a text by Katarzyna Rodacka, which is the result of interviews with people who are adult children of deaf parents. Non / fiction magazine.

„On the verge of silence and sound”

fragment A comic book to a text by Katarzyna Rodacka, which is the result of interviews with people who are adult children of deaf parents. Non / fiction magazine.