“Zeszyciki prowincjonalne”, fragment cyklu opublikowany w magazynie Pismo.

ZP_wybor wojta_112x80mm

Bookmark the permalink.