Llipsspill

Idea performensu/instalacji powstała we współpracy Teatru Amareya i Beaty Sosnowskiej. Punktem wyjścia jest badanie cielesności kobiet – w szczególności ich wagin i nagości, w celu ich odtabuizowania i ukazania ich jako integralnej części podmiotowości kobiety, i jako ważnego elementu jej tożsamości. Celem LLIPSSPILL jest także podważenie procesu „ucipienia kobiety” obecnego w pornografii. Ważnym źródłem inspiracji są teksty Luce Irigaray i Hélène Cixous. LLIPSSPILL to proces, w którym ciała kobiet i ich waginy zostaną zwielokrotnione i powielone za pomocą różnych nośników.
… to próba zdemitologizowania i odtabuizowania kobiecego ciała, a jednocześnie próba ukazania i odkrycia go w nowy sposób.
… to zburzenie granic między ciałami i ich fragmentami, między tym, co wewnątrz ciała i na zewnątrz, to działanie mające na celu rozproszenie i dekonstrukcję spojrzenia, do którego przywykliśmy – spojrzenia konsumującego ciała dla przyjemności, tego kanibalizmu wzrokowego, który mniej lub bardziej świadomie uprawiamy na co dzień, poruszając się w kulturze wizualnej zdominowanej przez reklamy i pornografię.
… fragmenty ciał rozproszone w przestrzeni, zapośredniczone, zwielokrotnione, kwestionują oficjalny paradygmat istnienia dwóch płci i spójnego ciała. Skóra nie jest granicą oddzielającą to, co prywatne od tego, co publiczne, ale staje się przejściem do nieznanej geografii wnętrza ciała kobiety.
(wybrane fragmenty tekstu autorstwa Katarzyny Pastuszak)

Koncept: Teatr Amareya i Beata Sosnowska
Rysunki: Beata Sosnowska
Wizualizacje: Beata Sosnowska
Ruch: Teatr Amareya
Graphic live act: Beata Sosnowska
Muzyka i przygotowanie materiału dźwiękowego: Krzysztof aka Arszyn
Czas trwania instalacji/performensu: 30-45 min.