WYkroczeNIA. Erotyka w mroku.

WYkroczeNIA. Erotyka w mroku. Projekt audiowizualny.

Maria Cyranowicz: głos m.ero.do.tyki
Beata Sosnowska: obraz słodkie sztuki
Agnieszka Weseli: tekst głodne kawałki

Celem projektu WYkroczeNIA było przede wszystkim prze-kroczenie sfery seksualności, cielesności i uczuciowości ukształtowanych przez wzorce heteronormatywne, a tym samym wy-kroczenie poza tabu mentalne i kulturowe, związane z wciąż marginalizowanym doświadczeniem tych trzech sfer przez lesbijki. Trzy autorki wykraczały, każda w swoim zakresie, poza to, co zestandaryzowane – w poezji miłosnej, grafice i poetyce lingwistycznej. Nadały tym wykroczeniom też trojaką formę: poprzez głos z offu, grafikę eksponowaną na ścianach pomieszczenia i wyświetlanie tekstów na suficie. Głos – to, co słyszane i nagłośnione, obraz – to, co widziane i oświetlane, oraz tekst – to, co czytane i wyświetlane, oddziaływały na odbiorcę zestrojone ze sobą. Poza tym WYkroczeNIA jako „erotyka w mroku” umieszczały odbiorcę w ciemności stabuizowanej przestrzeni, z której wprost wyłania się to, co niepokoi i zagraża w postaci odsłanianego krocza kobiety.

Miejsce: UFA, ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa 2008; Uniwersytet Śląski w ramach festiwalu TRANSMOTIV, Śląsk 2009; Klub NRD, Festiwal Lady Fest, Toruń 2009; Sztuka Uniwersalna, wystawa zbiorowa w ramach Pomady, Warszawa 2010