Posts Tagged 'Dulębianka'

exhibition “Our militants”

Portraits made for the exhibition “Our militants” on the occasion of the 100th anniversary of obtaining the electoral rights of Polish women, organized by the History Meeting House and the STER Emancipation and Equality Foundation.

exhibition “Our militants”

Portraits made for the exhibition “Our militants” on the occasion of the 100th anniversary of obtaining the electoral rights of Polish women, organized by the History Meeting House and the STER Emancipation and Equality Foundation.

wystawa “Nasze bojownice”

Portrety wykonane do wystawy “Nasze bojownice” z okazji 100-lecia uzyskania praw wyborczych Polek, zorganizowanej przez Dom Spotkań z Historią i Fundację na Rzecz Emancypacji i Równości STER.

wystawa “Nasze bojownice”

Portrety wykonane do wystawy “Nasze bojownice” z okazji 100-lecia uzyskania praw wyborczych Polek, zorganizowanej przez Dom Spotkań z Historią i Fundację na Rzecz Emancypacji i Równości STER.